www.victorycs.nl


  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Gaat u uw zaak regelen/schikken of nog niet?

Wat u natuurlijk niet weet, is of de eindregeling in uw zaak wel afdoende is. Stel uzelf de volgende vragen bij uw zoektocht naar het antwoord op de vraag of u uw zaak gaat regelen/schikken of niet:

Vraag uw advocaat of letselschadespecialist om een specificatie van de schadevergoeding. Wilt u weten welke schadeposten er zoal zijn, surf dan naar onze zustersite www.schadeposten.nl

Mogelijk is het verstandig dat u een voorbehoud in uw zaak laat opnemen. Zo wil ik u in ieder geval wijzen op een medisch voorbehoud.  Dit houdt in dat u bij toenemende klachten de mogelijkheid heeft tot heropening van uw zaak. U kunt zich voorstellen dat er meerdere voorbehouden in een zaak mogelijk zijn. Denk hierbij aan een voorbehoud in geval van afschatting van de WAO/WIA. Een voorbehoud dat u uw baan de komende tien jaar kunt volhouden en ga zo maar door. In principe kunnen partijen alles met elkander afspreken. In de praktijk wil een verzekeraar geen of zo min mogelijk voorbehouden.

Een eindafwikkeling is het belangrijkste moment in uw letselschadezaak. U kunt immers nadien niet meer bij de verzekeraar terecht, behalve als u een voorbehoud heeft. Het is dan ook van groot belang dat alle schadecomponenten verdisconteerd zijn in uw eindregeling. Vraagt u zich af of het op tafel liggende aanbod in uw zaak wel afdoende is?

Overwegingen bij het sluiten van een letselschadezaak

Is dit voorstel tot schadevergoeding van mijn letselschade wel voldoende?
Stel u zelf hierbij de volgende vragen:

1. Is de aansprakelijkheid in uw zaak voor 100% erkend?
Is er sprake van eigen schuld? Staat deze schuld onomstotelijk vast of valt hier nog wat aan te doen? Is er een procedure over gevoerd? Als voorbeeld noem ik het niet dragen van de eigen gordel. Normaal kost u dit 25% van uw schadevergoeding. Stel echter dat het dragen van de gordel dezelfde medische consequenties had gehad. Dan zou het een valide argument zijn om te stellen dat deze 25% eigen schuld niet terecht is. U moet dus zeker van uw zaak zijn en uw advocaat of letselschadespecialist vragen de onderbouwing hiervan op schrift te stellen. Mocht blijken dat hij het niet bij het juiste eind had dan kunt u hem, mocht u dit, in uiterste nood, nodig vinden, later nog aansprakelijk stellen. U heeft dan in ieder geval zijn stellingen en onderbouwing op papier staan.

2. Is er geen discussie over de medische causaliteit?
Als er een discussie was over medische causaliteit dan moet u opletten. Immers de verzekeraar is blijkbaar van mening dat uw klachten niet c.q. deels niet toewijsbaar zijn aan het ongeval. Dit betekent dat ook mogelijk een deel van uw schade niet toewijsbaar was aan het ongeval en aldus krijgt u niet uw complete schade betaald. Men zal u dan in ieder geval korten in de looptijd van de schade. Is dit wel terecht? Is er wel terdege onderzoek gedaan bijvoorbeeld via een of meerdere medische expertises? Als u bij een whiplash alleen een neurologische expertise heeft gehad of alleen een psychiatrische dan is dit mogelijk te weinig. Zorg ervoor dat u zeker weet dat de schade klopt ten opzichte van de medische causaliteit. U kunt uw zaak aan ons voorleggen als u hier onzeker over bent.
 

3. Zijn al uw schadeposten wel onderzocht en inzichtelijk gemaakt?
Kijk eens op onze zustersite www.schadeposten.nl of volgens uzelf ook al uw schadeposten goed in kaart zijn gebracht en verwerkt zijn in het schadebedrag. Misschien heeft uw advocaat c.q. letselschadespecialist één of meerdere schadeposten niet verhaald. Wat is zijn motivering hiervoor? Wees kritisch want het is uw zaak en voor de advocaat of letselschade specialist is het slechts één van vele zaken die hij/zij in zijn/haar bestand heeft.
 

4. Was er geen noodzaak tot het maken van een actuariële berekening?
Bij een duurschade mag deze vraag zeker gesteld worden. Wie maakte de schadestaat, wie maakte de totale schadeopstelling. Als het de expert van de verzekeraar is, moet u op voorhand al kritisch zijn immers de verzekeraar wil zijn schade graag beperken. Is er in uw zaak sprake van complexe schadefactoren vraag uzelf dan af of uw expert c.q. advocaat hier wel verstand van heeft. Heeft hij verstand van pensioenschade en hoe goed is zijn onderbouwing en het onderzoek. Bij het opstellen van een opdracht tot een actuariële berekening is het niet alleen maar simpelweg het aanleveren van de schadestaatstukken. Uw schaderegelaaar moet een keuze maken t.a.v. belangrijke factoren zoals de kapitalisatiedatum, rente & inflatiepercentage, welvaartscorrectie e.d.
 

5. Wat zijn de gevolgen van het sluiten uw zaak?
In de regel geldt dat het sluiten van uw zaak definitief is. Alleen als uw zaak zo evident onredelijk is gesloten dat partijen beter hadden moeten weten, is er de mogelijkheid om deze heropend te krijgen. De enige andere mogelijk buiten de gang naar de rechter is een mogelijk voorbehoud welke in uw zaak is opgenomen.
U dient zich te realiseren dat het sluiten van uw zaak definitief is.

Waarom sluit het slachtoffer zijn zaak:
• Ik ben het zat en trek het niet meer
• Ik moet wel, want ik kan het mij niet permitteren dit geld te missen
• Mijn advocaat of letselschade expert wil niet doorgaan en hoe moet ik dan verder? Wie betaalt dan een procedure
• Een procedure duurt nog jaren en met een onzekere uitkomst
• Of natuurlijk: ik ben heel blij met het behaalde resultaat en wil mijn zaak sluiten.

Dit zijn allemaal terechte argumenten maar stelt u zich eens voor:
• Na het sluiten van de slotovereenkomst blijkt een medische terugval
• Er komen medische complicaties. De ziekte breidt zich uit en er is geen voorbehoud (bijvoorbeeld bij dystrofie)
• Een hersteloperatie gaat fout en u raakt van de wal in de sloot
• U wordt afgeschat voor de WAO of WIA en heeft geen uitkering meer
• De bijstand maakt aanspraak op uw vergoeding en wat gebeurt er dan?
• Mijn vrouw wil scheiden en zij wil de helft van mijn schadevergoeding

Tja, dan had u liever uw zaak open gehouden. Het is dus zeer verstandig om na te denken over het sluiten van uw zaak en uw zaak eventueel voor te leggen aan een andere expert.  

En wat gaat u straks doen?
Wat gaat u doen na het sluiten van uw zaak? Heeft u plannen voor een herstart of blijft u in de WAO zitten? Hoe gaat u uw belastbaarheid opbouwen en komen u en uw gezin er weer helemaal bovenop?

Al met al zijn er genoeg punten om over na te denken.

Bent u onzeker of wilt u kosteloos aanvullend advies, bel dan gerust tot 21.00 uur, tel.nr.: 030-8901346