www.victorycs.nl


 • Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size

AOV (arbeidsongeschiktheid) TV

De heer Beukers te gast bij Kassa.

 

 

kassa plaatje 2.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uitzending van Kassa van 27-2-2009 was, hoewel interessant, nu niet bepaald een hulpmiddel voor diegene die een gevecht levert met diens AOV-verzekeraar. Mijn client, de heer Beukers, was te zien in het tweede filmpje. Na 7 maanden strijd met de verzekeraar heeft deze uiteindelijk, onder druk van de Rabobank en Victory, in december 2008 de uitkering hervat en met terugwerkende kracht de verzekerde som betaald. Kassa had hier dus niets mee te maken.

Advocaat Karen Machielsen maakte in de uitzending de opmerking dat de verzekerde de keurend arts mag weigeren. Ze zei letterlijk:"als verzekerde mag je weigeren naar een arts te gaan als je daar geen vertrouwen in hebt. Als je weet, van te voren, 'die arts erkent mijn ziektebeeld niet', dan kun je zeggen, ik wil niet door die arts gekeurd worden". Dit weten de mensen niet. Dit is toch wel een understatement. Hoe immers moet een particulier weten welke arts wel en niet betrouwbaar is? In de zaak van de heer Beukers is onderbouwd met argumenten, zwaar verweer gevoerd tegen de experts. Helaas pindakaas, mijnheer heeft maar te gaan. Sterker nog, hij miste een afspraak en de verzekeraar zette gelijk zijn uitkering stop. Daarbuiten heeft Victory naar aanleiding van de rapportages aanvullende vragen gesteld aan de expertiserende artsen, waarop nimmer enige antwoord kwam.

Het advies van mevrouw Machielsen is: Zorg voor een goede procesbewaker.....Ja, en wie moet die dan betalen?

Op voorhand wil ik overigens opmerken dat Achmea en Interpolis op het gebied van de letselschade tot de beste verzekeraars van Nederland behoren. Geen gezeur over een whiplash. Het slachtoffer wordt hier zeer serieus genomen en dat in tegenstelling tot vele andere verzekeraars. Ik spreek de hoop dan ook uit dat Interpolis pro-actief een andere houding zal aannemen in de zaak van de heer Beukers. We zullen het zien.
 

Mijn conclusie is dan ook dat de daadwerkelijke tips om iemand te helpen bij zijn strijd tegen een AOV-verzekeraar in Kassa niet goed onder woorden zijn gebracht. Hier volgen mijn tips:

 1. Neem alle gesprekken die u voert met de verzekeraar op. Volgens de Hoge Raad mag een ieder zakelijke gesprekken opnemen en inbrengen als een bewijs in een procedure (HR 16 oktober 1987, NJ 1988, 850; Driessen/Van Gelder).  Waarom neemt de verzekeraar uw klachten en beperkingen in het eerste ziektejaar wel serieus maar in de daarop volgende jaren niet, ook al bent u in het tweede jaar ook voor "eigen" arbeid verzekerd? Inderdaad, omdat ze u anders tot aan het einde van looptijd van de polis moeten betalen! 
 2. Schakel onmiddellijk bij arbeidsongeschiktheid uw rechtsbijstandsverzekeraar in. Vraag hen wel even naar de omvang van uw rechtsbijstandsdekking. Vaak is deze beperkt tot een bedrag tussen € 5.000,- en  € 10.000,-
 3. Heeft u geen rechtsbijstandsverzekeraar kijk dan of u voor een toevoeging in aanmerking komt op de site van de Raad voor Rechtsbijstand. U kunt hier gelijk een advocaat vinden die onder toevoeging werkt. Had u nog teveel inkomen, dan kunt u het peiljaar verleggen.
 4. Zorg voor een goed medisch dossier. Ook bij klachten die jarenlang onveranderd zijn, is het goed om regelmatig de huisarts of een specialist te bezoeken, indien dit aan de orde is. Staat u langdurig niet meer onder medische behandeling, dan kunt u erop wachten dat de medisch adviseur van de verzekeraar u beter gaat verklaren. Dit geldt natuurlijk niet voor beperkingen die niet ter discussie staan.
 5. Let erop dat uw uitkering vanaf het moment van arbeidsongeschiktheid (bijna altijd) premievrij wordt. U hoeft dus geen premie meer te betalen!
 6. Beëindigt u uit nood uw eigen bedrijf, vraag dan op voorhand hoe de verzekeraar wat betreft de uitkering hiermee om zal gaan. Heeft u geen eigen bedrijf meer dan is het mogelijk dat de verzekeraar de dekking intrekt omdat er ..."geen verzekerd belang meer is". De Hoge Raad heeft hier korte metten mee gemaakt maar het gebeurt. (Uitspraak HR Noordhollandse)
 7. Moet u nog een AOV afsluiten, zorg dan voor goede voorlichting. Realiseert u zich dat de assurantietussenpersoon 17,5%-20% doorlopende provisie ontvangt, een goudmijn dus. Dergelijke provisies kan een verzekeraar ook zelf alleen weggeven als het een goudmijn is om mensen tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren. En dus mogen wij ons rustig afvragen waarom enerzijds de premies zo hoog zijn en anderzijds de verzekeraar zo moeilijk doet over het betalen van uitkeringsgerechtigden bij langdurige ziekte.
 8. Komt u er helemaal niet uit dan bied ik u mijn diensten aan. Ik ben geen super AOV-expert, maar wel een vechtersbaas en gespecialiseerd in de letselschade. Ik begeleid particulieren voor € 84,- exclusief BTW per uur en tot nu toe met succes. U kunt mij 6 dagen per week bereiken tot 21.00 uur 's avonds op telefoonnummer 030-8901346.

 

Als letselschadespecialist kom ik vaak zelfstandigen tegen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering (AOV) hebben afgesloten om verzekerd te zijn van inkomen bij ziekte. Het aantal klein zelfstandigen (ZZP’ers) in onze samenleving is de laatste jaren enorm toegenomen en sinds het afschaffen van de WAZ voor zelfstandigen is het zeer verstandig een AOV af te sluiten omdat er geen vangnet meer is bij arbeidsongeschiktheid. Wordt u overigens overal geweigerd dan kunt u bij het UWV een AOV sluiten.
 
De AOV overeenkomst die u met de verzekeraar aan gaat is echter wel dwingend. Dit betekent dat u zich heeft te conformeren naar de kleine lettertjes in uw contract. In de meeste contracten is een A & B-rubriek opgenomen. De A-rubriek geeft dekking in het eerste jaar van uw ziekte en hierbij bent u meestal verzekerd tegen “eigen arbeid”. Dit wil zeggen dat de verzekeraar erkent  dat u uw eigen werk niet kunt uitoefenen en hiervoor dus dekking biedt. Het kan ook zo zijn dat u het eerste jaar niet verzekerd bent of een lang eigen risico heeft. U moet dan zelf het eerste jaar betalen en die periode op eigen kracht zien door te komen.
 
In het tweede jaar gaan de meeste polissen uit van “passende arbeid”. Dit betekent dat de vraag gesteld mag worden of u ander en dus passend werk zou kunnen verrichten. Hierbij is het niet van belang dat u deze theoretische baan wel of niet kunt krijgen. Immers uw leeftijd, afstand tot die daadwerkelijke baan maar ook uw opleiding kunnen het voor u onmogelijk maken om die baan daadwerkelijk te zoeken hetzij te accepteren. Helaas,  hier heeft de verzekeraar maling aan.
 
Gedurende het uitkeringstraject wordt u vele malen opgeroepen door de verzekeraar om gekeurd te worden. Dit kan een huisartsencontrole zijn (niet bij uw eigen huisarts), maar ook een medische expertise. De verzekeraar laat u afhankelijk van uw beperkingen keuren door een specialist. Niet zelden zijn dit specialisten die nauw gelieerd zijn aan de verzekeraar. Met andere woorden,  het zijn altijd dezelfde specialisten die gebruikt worden en enig ‘googlen’ leert u al gauw hoe "onafhankelijk" deze specialisten zijn. In ieder geval heeft u zelf helemaal niets te vertellen. U heeft geen inspraak in de keuze van de specialist en ook niet in de vraagstelling die aan u wordt voorgelegd. U bent dus min of meer aan de daadwerkelijke onafhankelijkheid van de specialist overgeleverd. En daar gaat het nogal eens mis. Een expertiseopdracht levert een medisch specialist ruime vergoedingen op. Bedragen van € 1000,- tot € 2500,- per opdracht zijn geen uitzondering. U snapt dat de verzekeraar een expert die slachtoffervriendelijk is minder zal gaan gebruiken dan iemand die altijd ten faveure van de verzekeraar schrijft. En zo gaat het ook in de praktijk. U als slachtoffer heeft hier geen kennis van. U denkt dat u naar een daadwerkelijk onafhankelijk medicus gaat, maar in vele zaken is het schrijven richting een vooringenomen conclusie.
 
In de praktijk levert dit grote problemen op. Stel, u valt uit voor arbeid en u maakt aanspraak op uw verzekering. Niet zelden is de verzekerde som lager dan het inkomen welke u normaal uit uw bedrijf haalde. U doet dus al een stapje terug. U dient uw taken over te dragen en heeft vervangend personeel nodig waardoor ook uw winst door toename van de kosten afneemt. Uw vervanger werkt immers niet 60 uur per week. Na een jaar of eerder komt u in botsing met uw AOV-verzekeraar. Deze heeft een medische expertise laten verrichten en op basis van dit rapport is de arbeidsdeskundige van de maatschappij van mening dat u geschikt bent om passende arbeid te verrichten of beslist hij dat u minder dan 25% arbeidsongeschikt bent.  Het feit dat u met uw eigen bedrijf nooit deze,  door de verzekeraar passend geachte functie kan aanvaarden, doet niet ter zake en u raakt uw uitkering kwijt. val.jpg
 
Laat ik u eens een voorbeeld noemen.
 
Stel u bent trapsteller van beroep. U heeft een AOV gesloten voor rubriek A en B. Voor uw uitval verdiende u € 60.000,- bruto per jaar uit uw eenmanszaak. U valt uit omdat u een scoliose  scheefstand van de wervelkolom heeft die steeds erger wordt. U kunt uw eigen werk als trapsteller niet meer doen. In het eerste jaar betaalt  de verzekeraar u uw uitkering en u nam een vervanger aan in de veronderstelling dat u na een jaar rust,  het werk wel zou kunnen hervatten. Helaas lukt u dit niet. De verzekeraar  laat u orthopedisch keuren en inderdaad, u heeft een rugafwijking maar u kunt wel passende arbeid verrichten. De arbeidsdeskundige van de verzekeraar duidt een aantal functies zoals brugwachter of portier en hoeft er geen rekening mee te houden dat u dit werk daadwerkelijk niet kunt vinden. U had immers al een bedrijf en zou dit bedrijf moeten beëindigen om dan te solliciteren naar een theoretische functie die operationeel voor u niet haalbaar is. Dat maakt allemaal niets uit in de praktijk, zo blijkt. U wordt afgeschat naar minder dan 25% arbeidsongeschiktheid en u daardoor bent uw uitkering/schadevergoeding kwijt.
 
 
Verzekeraars hanteren diverse methoden bij het beoordelen van de arbeidsongeschiktheid en zijn, afhankelijk van de casus, zeer creatief bij het kiezen van de methodiek.  Na een medische expertise stelt de medisch adviseur van de verzekeraar een FML (Functionele mogelijkhedenlijst) op. Alweer fout want deze arbeidsdeskundige werkt niet voor niets voor de verzekeraar. Daarbuiten hanteert een FML hoge normaalwaardes en ligt de lat ten opzichte van de normale mens, wat betreft het in kaart brengen van beperkingen, eigenlijk al te hoog.  Bovendien wordt een component als duurbelasting niet meegenomen in een FML, waardoor de frequentie van het kunnen verrichten van de activiteit niet blijkt uit de FML (kunt u het iedere dag of slechts 2 of 3 keer per week).
 
Gaan we hieraan voorbij dan zal de arbeidsdeskundige van de maatschappij of een bevriend kantoor,  worden ingeschakeld om te beoordelen of op basis van deze FML u in staat bent om eigen arbeid of passende arbeid te verrichten. Niet zelden heeft de arbeidsdeskundige niet eens een FML meegekregen en komt hij alleen nog maar bij u om op papier de afschatting te rechtvaardigen. Met afschatting bedoel ik de beslissing dat uw uitkering neerwaarts wordt bijgesteld.
 
U verliest helaas altijd omdat u kosten moet maken. Heeft u geen rechtsbijstand dan kost het u altijd geld. De verzekeraar trekt de dekking in en zelfs al slaagt uw advocaat/AOV-expert erin uw zaak weer vlot te trekken waardoor de uitkering hervat wordt, u moet nog altijd uw belangenbehartiger betalen. De verzekeraar kan u dus strategisch kapot maken net zoals in de zaak van de heer Beukers is gebeurd.  De heer Beukers welke op 28 februari bij de uitzending van Kassa was heeft de website www.aovterreur.nl opgericht. Victory is erin geslaagd om de uitkering van de heer Beukers hervat te krijgen nadat deze 7 maanden onderbroken was. De kosten van Victory zijn echter door Interpolis op geen enkele wijze gecompenseerd en moeten in dit geval door de heer Beukers zelf worden betaald. De Rabobank heeft coulancehalve een deel van deze kosten op zich genomen waarvoor alle hulde.
 
 Wat kunt u dan aan deze misère doen?
 
1. Maakt u aanspraak op uw AOV uitkering, schakel dan gelijk uw rechtsbijstandsverzekeraar in. Een letselschade specialist of AOV specialist (als uw rechtsbijstandsverzekeraar die heeft) kan dan met u meekijken en fungeert als coach opdat misstanden voorkomen worden.
2. Koop een digitale dictafoon en neem alle gesprekken met de behandelaars en arbeidsdeskundige inclusief de medische experts op. U mag alle gesprekken opnemen, zelfs zonder dat uw gesprekspartner dit weet, als het gesprek een zakelijk belang heeft. Dit is niet netjes dus ik zou het gewoon van te voren aangeven. Gaat het mis dan kunt u in ieder geval bewijzen wat er wel of niet gezegd is waardoor uw zaak controleerbaar en transparant is.
3. Heeft u geen rechtsbijstandsverzekering en bent u uw uitkering kwijt geraakt, zorg er dan voor dat u bij problemen zo snel mogelijk een advocaat onder toevoeging vindt. Maak met hem op voorhand duidelijke afspraken anders melkt deze u ook leeg. Spreek af wat u hem moet betalen als hij de dekking in uw zaak hervat krijgt. Zorg ervoor, dat als u bijna geen geld heeft, er een afbetalingsregeling mogelijk is.
4. Komt u niet voor een toevoeging in aanmerking dan is het pech maar zult u een AOV coach moeten zoeken die toch voor een laag tarief slachtoffers wil helpen zoals bijv. bij Victory Juridisch Advies voor € 84,- ex BTW per uur. www.victoryadvies.nl Alternatief is dat u zelf verweer voert, hetgeen vanuit uw lichamelijke toestand niet gemakkelijk zal zijn.
5. Verzeker uzelf altijd voor eigen arbeid. Het kost iets meer maar voorkomt in de B-rubriek bergen ellende.
 
Tot slot maak ik de opmerking dat het toch belachelijk is dat de buitengerechtelijke kosten ter begeleiding van een uitkeringsgerechtigde door een verzekeraar niet  vergoed worden terwijl dit bij letselschade wel wordt betaald ex art. 6: 96 lid 2 BW.  De uitkeringsgerechtigde is ziek, moet nog steeds zorg dragen voor zijn eigen bedrijf en voert aan de andere kant een oorlog met zijn eigen verzekeraar ter behoud van de dekking. Door pijn en klachten alsmede financiële ellende wordt u langzaam maar zeker gesloopt. Het zou dan passend zijn als u begeleiding zou kunnen krijgen van een coach die u helpt en u niets kost.
 
Tot slot nog een woord over de assurantie tussenpersoon. Deze geeft duidelijk geen goede uitleg wat het verschil is tussen verzekerd zijn voor eigen arbeid en passende arbeid. Hij verdient enorme provissies op het afsluiten van een AOV. Zorg ervoor dat u een maatschappij neemt die bekend staat om zijn correctheid.
 
Wat dat betreft kan ik u meegeven dat mijn ervaringen met de Amersfoortse  positief zijn.  Achmea-Interpolis, waar het in de zaak met de heer Beukers om draaide, is een zeer integere maatschappij aan de schadekant bijv. bij letselschadezaken. Ik vrees dat de heer Beukers gewoon geen mazzel heeft gehad met de betreffende behandelaar die in aan de AOV-kant van dezelfde maatschappij werkt. Ook dit is een punt van aandacht omdat u, als u de verkeerde behandelaar treft, van de regen in de drup komt. Het zou juist zijn als de maatschappijen een onafhankelijk klachtenloket zouden hebben om dit soort discussies tussen uitkeringszoekende en verzekeraars te beslechten. Bij mijn weten bestaat dit nog niet.
 
Ik wens u veel succes bij het verhalen van uw claim en met name beterschap mocht u in de lappenmand zitten.
 Auteur: J.Terlingen letselschadespecialist www.victoryadvies.nl  Voor advies kunt u eventueel vrijblijvend bellen met 030-8901346.