www.victorycs.nl


  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Advocaat doet aangifte tegen rechtsbijstandverzekeraars

Advocaat Leendert de Jong heeft bij het Openbaar Ministerie in Amsterdam aangifte gedaan van structureel bedrog, oneerlijke mededinging en deelname aan een criminele organisatie door rechtsbijstandverzekeraars en het Verbond van Verzekeraars. Het bedrog betreft het onthouden van verzekerden van vrije advocaatkeuze in juridische procedures waarvoor geen verplichte vertegenwoordiging door een advocaat is vereist.

Die vrije keuze geldt in de optiek van De Jong, verbonden aan het kantoor Appelman & Mes Advocaten (Purmerend), óók voor procedures bij de kantonrechter of bestuursrechter of in administratief bezwaar en beroep op een bestuursorgaan. De Jong schreef hier onlangs nog een artikel over in het Advocatenblad, wat leidde tot Kamervragen.

De Orde van Advocaten stelde de kwestie in 1996 al aan de orde. "Het Verbond van Verzekeraars blijft evenwel volharden in zijn bedrog", aldus De Jong. Hij wil met de aangifte algemene bekendheid geven aan de rechten van verzekerden en een einde maken "aan dit structurele bedrog in de branche voor rechtsbijstandverzekeringen". De advocaat beticht toezichthouder AFM van medeplichtigheid.

Indien het OM niet tot vervolging overgaat, start De Jong een artikel 12 Sv-procedure, zo kondigt hij aan. Hij heeft een voorstel voor een tekst gedaan waarmee netwerkadvocatenkantoren van verzekeraars cliënten op hun keuzerecht zouden moeten wijzen.

De Jong vroeg twee jaar geleden nog om het ontslag van Rob Vromen, zijn toenmalige directeur bij SRK, omdat SRK tegen wettelijke regels in tussenpersonen inzage bood in privégegevens en het juridische dossier van verzekerden. Volgens De Jong verzuimt met name DAS nog altijd opzettelijk aan de voorschriften op dit punt gehoor te geven.

http://www.amweb.nl/nieuws/nederland/advocaat-doet-aangifte-tegen.136243.lynkx

Opstelten ziet geen aanleiding in te grijpen bij rechtsbijstand

26-11-2010

Rechtsbijstandverzekeraars geven volgens minister Opstelten van Veiligheid en Justitie 'op voldoende wijze' uitvoering aan de vrije advocatenkeuze van hun verzekerden. Dat schrijft hij in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Koser Kaya (D66), naar aanleiding van een uitzending van Tros Radar over dit onderwerp. Uit een testpanel-enquête was gebleken dat 40% van de mensen niet was verteld dat ze zelf hun advocaat mogen kiezen.

Volgens Opstelten is het aan de verzekeraar om te bepalen vanaf welk moment een verzekerde aanspraak kan maken op een advocaat. "Dat is in ieder geval het moment waarop een gerechtelijke of administratieve procedure is gestart en waarbij procesvertegenwoordiging verplicht is. Zou tussen verzekeraar en verzekerde verschil van mening ontstaan over de vraag of de tijd rijp is om een dergelijke procedure te starten, dan kan de verzekerde het moment van vrije advocatenkeuze afdwingen door middel van de scheidsrechterlijke procedure", aldus Opstelten.

Medio 2011 worden de resultaten verwacht van een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) naar de kwaliteit van de dienstverlening van onder meer rechtsbijstandverzekeraars. Opstelten zal daarna bezien of verdere regulering nodig is. Hij is het met Koser Kaya eens dat voor rechtsbijstandverzekeraars gelijke kwaliteitscriteria zouden moeten gelden als voor advocaten.