www.victorycs.nl


  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

07-06-2010 0 reacties

Bron: AssurantieMagazine

Hoewel aansprakelijkheidsverzekeraars vorig jaar minder schadeclaims ontvingen als gevolg van beroepsziekten als mesothelioom, RSI en gehoorschade, is de totale schadelast met 9% gestegen tot € 15 mln. Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) concludeert dan ook dat het schadebedrag per claim is toegenomen.

In 2007 en 2008 lag de gemiddelde claimschade nog rond de € 32.000, terwijl verzekeraars in 2009 € 35.000 per claim hebben uitgetrokken. Een belangrijk deel daarvan wordt gevormd door voorzieningen voor eventueel nog uit te keren schade, aldus het CVS.

Ondanks een daling van het aantal asbestclaims, vormen mesothelioom en andere asbestgerelateerde beroepsziekten nog steeds het absolute merendeel van het totaal. Ongeveer vier op de vijf beroepsziekteclaims is asbestgerelateerd. Het aandeel RSI-claims bedroeg in 2003 en 2004 nog 28% van het totaal, maar dat percentage is vorig jaar teruggelopen tot 3%. Volgens het CVS is het "best mogelijk" dat een verbetering van de arbeidsomstandigheden heeft bijgedragen aan de daling van het aantal claims.