www.victorycs.nl


  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

01-06-2010 • 0 reacties
 
Bron: AssurantieMagazine

Het betreffende arrest van het Hof Den Haag is te vinden op rechtspraak.nl onder LJN-nummer BM5499.

Wanneer polisvoorwaarden niet duidelijk zijn over het karakter van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov), moet deze worden aangeduid als een sommenverzekering. Dat blijkt uit een uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag, in een zaak die door een tussenpersoon tegen De Goudse was aangespannen. Die had een uitkering aan de arbeidsongeschikte adviseur stopgezet omdat bleek dat zijn gemiddelde inkomen in de jaren voor zijn ongeluk negatief was.
Eerder al kwamen de gerechtshoven in Leeuwarden en Amsterdam in soortgelijke zaken tot eenzelfde conclusie. Volgens advocate Karen Machielsen, gespecialiseerd in aov-claims, is deze uitspraak van cruciaal belang omdat in veel polisvoorwaarden onduidelijk is of het om een schade- of een sommenverzekering gaat. "Bij een sommenverzekering is een verzekerbaar belang niet vereist", zegt Machielsen. "Anders gezegd: ook als een ondernemer met verlies draait of failliet gaat, heeft hij recht op een aov-uitkering."
De uitspraak van het Hof Den Haag is gebaseerd op ‘oude’ polisvoorwaarden. Het Verbond van Verzekeraars heeft in 2004 modelpolisvoorwaarden geïntroduceerd die duidelijkheid geven over het karakter van de verzekering. Machielsen: "Nu er nog veel 'oude' polissen in omloop zijn, moet van geval tot geval worden onderzocht of er sprake is van een sommenverzekering." De advocate sluit niet uit dat er nog steeds polissen met de ‘oude’ voorwaarden worden gesloten.