www.victorycs.nl


  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

23-04-2010  0 reacties

Bron: Assurantie Magazine

Het drama in Apeldoorn op Koninginnedag vorig jaar heeft Reaal, als verzekeraar van de Suzuki waarin Karst T. reed, in totaal € 4,5 mln gekost. Hiervan is inmiddels € 1 mln aan schade uitgekeerd of aan kosten vergoed. Reaal heeft in totaal 118 schadeclaims ontvangen. Dit betrof in 7 gevallen een overlijden, er vielen 11 zwaar- tot middelzwaargewonden en 9 lichtgewonden.

Verder is overeenstemming bereikt met 79 mensen die ter plaatse shockschade hebben opgelopen en met 12 mensen die via de tv shockschade hebben opgelopen.

Ruim 50% van deze schades is inmiddels volledig behandeld, d.w.z. er is uitgekeerd of overeenstemming over de uitkering. Deze groep schades betreft met name nabestaanden van overledenen, de lichtgewonden en de meeste shockschade.

Van de groep zwaargewonden kan voorlopig niet worden vastgesteld wat de exacte schade zal zijn, omdat blijvende schade als gevolg van hun verwondingen nog niet kan worden vastgesteld. In bepaalde gevallen is nog niet tot definitieve regeling overgegaan omdat de getroffenen de schade in familie/groepsverband geregeld willen hebben of er sprake is van een late melding van de schadeclaim door slachtoffer of belangenbehartiger. In 80% van deze gevallen zijn al wel een of meerdere voorschotten uitgekeerd. "Medio 2011 verwachten wij vrijwel alle schades te hebben kunnen afhandelen", aldus Reaal.