www.victorycs.nl


  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

24-03-2010 2 reacties

Bron: Assurantie Magazine

Slachtofferhulp Nederland is "verbaasd en teleurgesteld" over de verwerping door de Eerste Kamer van het wetsvoorstel 'Affectieschade'. Het moest een smartengeld mogelijk maken voor nabestaanden van overleden slachtoffers van bijvoorbeeld (verkeers)ongelukken en voor naasten van mensen die ernstig letsel hebben opgelopen.

Jaap Smit, algemeen directeur Slachtofferhulp: "Het wetsvoorstel voorziet in een grote behoefte onder nabestaanden en naasten. De Tweede Kamer is unaniem akkoord gegaan met dit wetsvoorstel en er bestaat een breed maatschappelijk draagvlak voor. Wij vinden dat hiermee de zwaarst getroffen mensen in de kou blijven staan."
De Vereniging van Advocaten van Slachtoffers van Personenschade (ASP) wijst er op dat de verzekeraars positief stonden tegenover het voorstel. "Het wetsvoorstel is gesneuveld doordat de Eerst Kamerfracties van VVD, CDA en de kleine christelijke partijen tegen hebben gestemd. De VVD meende dat het wetsvoorstel de sfeer ademde van paternalisme. De christelijke partijen verwachten meer heil van opvang binnen het gezin en de kerk dan van een financiële vergoeding." Volgens ASP negeren de tegenstemmers "de wetenschappelijk onderbouwde maatschappelijke behoefte aan vergoeding van affectieschade".