www.victorycs.nl


  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Op 23 maart 2010 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel affectieschade verworpen.

Bron: www.eerstekamer.nl

28.781

Affectieschade

Dit wetsvoorstel regelt de vergoeding van zogenaamde affectieschade. Bepaald wordt dat iemand die immateriële schade lijdt doordat degene met wie die persoon een affectieve relatie heeft, ernstig en blijvend gewond raakt of overlijdt als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, recht heeft op een vergoeding.

Recht op een vergoeding wordt toegekend aan een beperkte kring van directe naasten van het slachtoffer. De hoogte van de vergoeding wordt niet door de rechter bepaald, maar wordt bij algemene maatregel van bestuur voor alle gebeurtenissen en voor alle rechthebbenden op hetzelfde bedrag gesteld.


Stand van zaken

Verworpen

Het voorstel (EK 28.781, A)  pdf icoon is op 22 maart 2005 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.  De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 12 september 2006, 9 juni 2009 en op 9 maart 2010. Het voorstel is op 23 maart 2010 na hoofdelijke stemming met 30 stemmen voor (de aanwezige leden van PvdA, OSF, SP, GroenLinks, D66 en PvdD) en 36 stemmen tegen (de aanwezige leden van de overige fracties) verworpen.