www.victorycs.nl


  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Duurzaamheid bij arbeidsongeschiktheid in een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep

Art. 4 van de WIA bepaalt onder lid 2 dat onder 'duurzame arbeid' moet worden verstaan: een medisch stabiele situatie of verslechterende situatie. Tevens wordt onder 'duurzaam' verstaan, zo bepaalt lid 3, een medische situatie waarbij op lange termijn een geringe kans op herstel bestaat.

De uitspraak van 4 februari 2009 geeft aan wat de Centrale Raad van Beroep (CRvB) onder 'duurzaamheid' verstaat. Uit de uitspraak blijkt, dat de kans op verbetering voldoende moet worden onderbouwd. De inschatting van een kans op herstel in het eerste jaar moet berusten op een concrete en deugdelijke afweging van de feiten en omstandigheden die aan de orde zijn. Het voorhanden zijn van een therapie, zoals bijvoorbeeld EMDR bij een PTSS, mag niet per definitie inhouden dat dan dus op langere termijn een geringe kans op herstel bestaat.  Hier treft u de uitpraak aan.