www.victorycs.nl


  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Beloningsakkoorden tussen tien verzekeraars en Pals Groep onthuld

29-01-2010 AM, jaargang 2010, nummer 02 0 reacties

 

"Verbijsterend", zei Tweede Kamerlid Arda Gerkens (SP) nadat ze in de tv-uitzending van Tros Radar kennis had genomen van het bestaan van geheime afspraken tussen tien verzekeraars en de Pals Groep. "Want ik denk, dat het wel degelijk de onafhankelijkheid aantast."

Volgens de bedoelde convenanten ontvangt de Pals Groep bij een harmonieuze schaderegeling een (vaste) vergoeding van 21% van het schadebedrag. Gerkens gaat schriftelijke vragen aan de minister van justitie stellen.

Enkele uren voor de uitzending had Radar het bestaan van geheime afspraken bekend gemaakt.

"De verdienste van de letselschadejurist wordt hierdoor flink opgeschroefd, tot vér boven de bedrijfstakbrede PIV-afspraken op dit gebied", aldus Radar.

Univé, Reaal, Fortis en Achmea hebben toegegeven zulke afspraken te hebben gemaakt, maar weigeren te vertellen met welk(e) bureau(s).

Radar zegt te kunnen bewijzen dat Fortis een convenant heeft met Pals Groep. Daarin staat dat het bureau 21% van de schadevergoeding krijgt. Delta Lloyd heeft bevestigd ook 21% met Pals te hebben afgesproken. Pals zelf erkent afspraken met tien verzekeraars te hebben. "We willen niet geheimzinnig doen, maar vragen ons af of het noemen van de namen van die partijen voor de discussie zinnig is. Het percentage bedraagt in de meeste gevallen 21%."

Hierdoor ontvangt Pals Groep _ 42.000 als een slachtoffer een schadevergoeding van _ 200.000 toegewezen krijgt, ook als de aansprakelijkheid vanaf het begin duidelijk is. In dergelijke zaken worden de uren van de belangenbehartigers (buitengerechtelijke kosten) standaard vergoed door de verzekeraars. Volgens de PIV-overeenkomsten zou dit, bij een schade van twee ton, niet meer dan _ 25.000 zijn. Bovendien vervalt de 21%-afspraak op het moment dat de letselschadejurist voor het slachtoffer naar de rechter stapt.

Slachtoffers zijn van deze afspraken echter niet op de hoogte.

'Pilots'

Volgens directeur Freek Schultz van de Pals Groep gaat het om 'pilots'. "Maar die afspraken bestaan al 2,5 jaar", wierp presentatrice Antoinette Hertsenberg hem tegen. "En de verzekeraars hebben het helemaal niet over pilots."

Schultz sprak van werkafspraken om het schaderegelingsproces soepeler te laten verlopen, "met name in het belang van het slachtoffer".

'Handel in ellende'

In de uitzending leverde Bert Pals (77), eertijds het gezicht van de Pals Groep, ernstige kritiek op de huidige "handel in menselijke ellende". Toen hij het bureau runde, bestond er nog geen wettelijke regeling voor de vergoeding van buitengerechtelijke kosten en introduceerde hij 'no cure, no pay'. Nadat er in de jaren negentig een wettelijke vergoedingsregeling was gekomen, wilde Pals veranderen, maar kreeg hij problemen met bedrijfspartners en verkocht de onderneming noodgedwongen.

Meldpunt no cure, no pay

Slachtofferhulp Nederland heeft naar aanleiding van de uitzending een Meldpunt No Cure No Pay geopend. Na een week meldde Tros Radar, dat circa zeshonderd mensen zich tot dit meldpunt hadden gewend. Al hun letselzaken zullen getoetst worden.

het helemaal niet over pilots."

AM Pals groep.jpg