www.victorycs.nl


  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Problemen met de fiscus?

Het kan zo zijn dat de fiscus u benadert en uitleg wil hebben over uw schadevergoeding. Als het goed is, heeft u een belastinggarantie gekregen en dan kunt u, als u problemen krijgt, de verzekeraar benaderen voor hulp. Heeft u geen belastinggarantie gekregen maar wel een grote schadevergoeding, dan valt het niet uit te sluiten dat u kosten moet maken ter voorkoming van een onnodige claim. Er kan sprake zijn van een beroepsfout mocht blijken, dat uw advocaat of letselschadeexpert een belastinggarantie voor u had moeten regelen.

Problemen met de WIA

Het UWV hanteert voor de WAO/WIA/WGA/IVA geen vermogensgrens voor zover mij bekend, hetgeen betekent dat u geen problemen krijgt door het ontvangen van een schadevergoeding.

Problemen met uw bijstandsuitkering

Als u een som geld krijgt die hoger is dan hetgeen u volgens de bijstand aan bezit mag hebben, dan kunt u een probleem krijgen. Ik ga er hierbij vanuit dat de bijstand op de hoogte is van uw schadeuitkering. Dit hoeft natuurlijk zeker niet zo te zijn en u bent in ieder geval gezien vanuit de verzekeraar, ook niet verplicht deze schadevergoeding op te geven. Door overleg met de bijstand kunt u mogelijk ook een groot deel van uw schadevergoeding behouden. Het hangt ervan af hoe de schadeposten gedefinieerd zijn. In principe is het smartengeld onbelast, net als de verschenen schade en posten die gebruikt moeten worden voor herstel/vervoer/zelfwerkzaamheid e.d. In vele gevallen is goed overleg met de bijstand mogelijk maar ja, als u tonnen aan schadevergoeding krijgt dan kunt u erop rekenen dat het UWV een deel van de uitbetaalde bijstand terug wil hebben.

Het is dan ook van groot belang dat uw belangenbehartiger dit allemaal van te voren uitgebreid met u gaat bespreken en aangeeft welke oplossingen er mogelijk zijn. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden.

Medische problemen, toename van de klachten

Heeft u geen medisch voorbehoud opgenomen in uw zaak, dan kan uw zaak in de meeste gevallen niet heropend worden. Slechts indien het evident was dat ten tijde van het afsluiten van uw zaak een medisch voorbehoud zeer verstandig was geweest kan er sprake zijn van heropening van uw zaak.  De vraag is dan of uw advocaat/expert en de verzekeraar dit medisch voorbehoud ontegenzeggelijk en duidelijk hebben afgekocht. Met andere woorden: of u wist dat u meer geld kreeg doordat het medisch voorbehoud werd afgekocht.

Als u na jaren uw zaak nog wilt heropenen dan zal dit zeker problemen geven omdat het zeer de vraag is of u het noodzakelijke medische bewijs kunt leveren, dat het causale verband tussen die toename van de klachten nog in verband staat met het u toen overkomen ongeval.

In de praktijk zal u uw zaak moeten voorleggen aan uw voormalig behandelaar of mogelijk een second opinion vragen.