www.victorycs.nl


  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Je schade beperken, de zogenaamde schadebeperkingsverplichting (ex art. 6: 101 BW)                           

Elk slachtoffer dient zijn eigen schade te beperken. Het slachtoffer dient binnen redelijke grenzen maatregelen te treffen ter voorkoming of beperking van de schade. Wat die grenzen zijn, wordt bepaald naar redelijkheid en billijkheid. U begrijpt dat dit de nodige discussie kan opleveren.

Een voorbeeld:

Mijnheer X.  bewoont een tussenwoning samen met zijn ook in loondienstverband werkende vrouw en kind. Ze dromen al jaren van een groter huis met een grotere tuin. Nu krijgt mijnheer X een ongeval en zal in de toekomst geen tuin meer zelf kunnen onderhouden. Hij heeft orthopedisch letsel aan zijn beide armen. Zijn vrouw heeft een full-time baan en de zorg voor het kind. Dan komt daar ineens de kans om het droomhuis met die enorme grote tuin te kopen. De vraag is of het redelijk is dat tot aan het 74e levensjaar van mijnheer X. alle kosten van het tuinonderhoud door de verzekeraar worden betaald.

Een ander voorbeeld is het niet dragen van een autogordel terwijl je wordt aangereden. Het slachtoffer dient dan 25% van zijn eigen schade zelf te dragen. De omvang van de schade mag namelijk niet toenemen door het handelen van het slachtoffer zelf. De vraag is of dit wel correct is. Immers zonder schadetoebrengende gebeurtenis van derden was er ook geen eigen schuld geweest. Het kan ook zo zijn dat juist het niet dragen van de gordel de schade heeft beperkt. Vergelijk de situatie dat iemand door het niet dragen van de gordel uit de auto wordt geslingerd en het ongeval overleeft terwijl zij door het dragen van de autogordel in de auto is komen vast te zitten, erger letsel ten gevolge hebbende.

Voorbeelden van eigen schuld:

• U had zich na het ongeval kunnen omscholen en ander werk kunnen aanvaarden
• U had het nieuwe huis niet moeten kopen wetende dat u dat huis nooit meer zelf kon opknappen en dus al het werk uit moest gaan besteden
• U had zich moeten laten opereren waardoor u weer tot arbeid in staat was geweest
• U had zelf uw contract met uw advocaat/letselschadespecialist beter moeten onderzoeken.
• U wist dat het gebruik van die medicatie uw rijvaardigheid kon beïnvloeden waardoor het ongeval is ontstaan
• Door op die steiger zonder valbeveiliging te gaan staan, heeft u zichzelf blootgesteld aan onnodig gevaar

Eigen schuld in rechte

Ook in de rechtbank zien we regelmatig het verwijt terugkomen dat het slachtoffer zijn schade had dienen te beperken. Met name als de arbeidsdeskundige aan het einde van uw zaak stelt dat hij van mening is dat u jaren eerder uw eigen schuld had kunnen beperken door passende arbeid te aanvaarden, bent u de pineut. Dit betekent namelijk dat u maar een beperkte looptijd van uw schade vergoed zult krijgen. Mocht u in zo’n situatie zitten, dan heeft u echt een top advocaat of top letselschade expert nodig die uw zaak nog kan redden. Ook als u nog in hoger beroep kunt, kan de zaak mogelijk nog gered worden maar gemakkelijk is dit niet.

Heeft u vragen over eigen schuld en zoekt u hulp? Bel dan gerust. Tel: 030-8901346

De grens tussen de aansprakelijkheid van het slachtoffer en de dader is niet altijd duidelijk. Bij het niet dragen van de gordel bijvoorbeeld zijn er verzekeraars die meer dan 25% eigen schuld opvoeren. Zeker als er geen belangenbehartiger in de zaak zit. Nu in de jurisprudentie dit zo'n beetje duidelijk is geworden, kan het slachtoffer zich mede dankzij het internet beter voorlichten omdat vele websites dit vermelden.

Het is te begrijpen dat op vele andere gebieden van de aansprakelijkheid dit niet zo'n eenvoudige discussie zal opleveren. Ook in rechte bestaat geen eenduidig beleid.

Een andere discussie die is ontstaan, is of een slachtoffer zijn restcapaciteit te gelde moet maken en hierdoor zijn schade moet beperken. Stel, u bent directeur van een bedrijf en u kunt door uw beperkingen ten gevolge van een verkeersongeval uw eigen werk niet meer verrichten. Moet u dan ander werk accepteren? Ook als dit veel lager geschoold werk is zoals bijvoorbeeld aan de lopende band? Wat gaat dan voor? Uw uitkering of werken? Moet u de schade voor de verzekeraar, wiens verzekerde u dit heeft aangedaan, beperken? Stel, u heeft een volledige WIA (IVA)-uitkering maar na een procedure is de arbeidsdeskundige toch van mening dat u restcapaciteit heeft. Wat dan? Het UWV acht u medisch arbeidsongeschikt maar de arbeidsdeskundige acht u na een deskundigenbericht (bijvoorbeeld na een expertise in rechte) geschikt voor passende arbeid. Moet u dan werken waardoor u minder WIA krijgt? Immers pas nadat u uw volledige uitkering heeft terugverdiend, kunt u de schade van de verzekeraar gaan beperken.

Verzekeraars hebben mijns inziens ook een schadebeperkingsverplichting. Ze dienen adequaat te bevoorschotten en moeten ervoor zorgen, dat het slachtoffer zijn oude leven (levensstandaard) zo goed mogelijk kan voortzetten. Onnodige discussies over medische causaliteit, die slecht dienen om de schade voor de verzekeraar te beperken, dienen vermeden te worden. Helaas zijn er vele verzekeraars die dit anders zien. Niet zelden gaat het bedrijf van een zelfstandige failliet doordat de verzekeraar geen adequate ondersteuning biedt of krijgt men een discussie over de oorzaak van een scheiding na ongeval. De verzekeraar stelt dan dat het huwelijk hoogst waarschijnlijk al ontspoord was vóór ongeval, immers één op de drie huwelijken loopt uit op een echtscheiding. Echter, als het slachtoffer door het ongeval karakterologisch is veranderd dan zou, aldus Victory, deze schade gewoon gedragen moeten worden door een verzekeraar. U begrijpt dat de visie van Victory en de verzekeraar hier zelden overeenkomen.

Al met al is het een zeer complex onderwerp en daadwerkelijk specialistenwerk. Mocht u hieromtrent enige vraag hebben, dan kunt u ons te allen tijde benaderen met uw vragen. Het kost u niets.