www.victorycs.nl


 • Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size

Een FML

Wat is een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML)? 

De Functionele Mogelijkheden Lijst wordt door de verzekeringsarts ingevuld tijdens het keuringstraject voor de WAO/WIA-keuring. Ook bij een keuring voor arbeidsongeschiktheid in het kader van de AOV en inzake het letselschadetraject maakt men gebruik van een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML). Het is een lijst waarop de mogelijkheden en beperkingen van de gekeurde staan. Hoe functioneer je in het dagelijks leven?

Voorbeeld van een FML

Klik op de link voor een voorbeeld met toelichting van een leeg FML

Categorieen

Het FML is onderverdeeld in zes categorieën:

 1. Persoonlijk functioneren
 2. Sociaal functioneren
 3. Aanpassing aan fysieke omgevingseisen
 4. Dynamisch handelen
 5. Statische houdingen
 6. Werktijden.

Als een klacht tot een beperking leidt en deze door de verzekeringsarts wordt erkend, dan wordt deze in de FML opgenomen. Als de klachten niet tot beperkingen in het dagelijks leven leiden, worden ze sowieso niet opgenomen in de FML.

Kritiek op de FML

Door velen wordt de FML gezien als een onjuist instrument om klachten en beperkingen in beeld te brengen. Een bekend artikel uit het blad Letsel & Schade is dat van Drs. ing.R.I.Teulings en dr. M.J.H.M.Herpers. FML artikel klik hier

Waarop moet u letten bij een keuring?

 

Of het nu een keuring bij het UWV of bij een letselschadezaak betreft, mijn advies is dat u aandacht geeft aan de volgende aspecten:

 1. Een keuring begint op het moment dat de expert of arts u ziet, dus ook in de wachtkamer of op het parkeerterrein. Bent u ziek, gedraag u dan ook zo omdat een misverstand erg snel kan ontstaan.
 2. U heeft mogelijk al vele malen uw medische geschiedenis aan derden verteld. Voor u is het routine geworden maar die routine is gevaarlijk. Heeft u een zware whiplash waarbij u stelt dat u geheugenproblemen of concentratieproblemen heeft, dan kunt u zich voorstellen dat het wel erg raar op een keuringsarts overkomt dat u zo gemakkelijk en zonder enig gebrek uitgebreid kunt vertellen over uw ziektegeschiedenis en de behandelingen. De arts weet niet dat u dit al diverse keren heeft verteld en dat het routine is geworden waardoor u geen last heeft van uw slechte geheugen. Opnieuw dus een waarschuwing want een misverstand ontstaat snel. Natuurlijk geldt deze waarschuwing ook voor alle andere soorten letsel en/of beperkingen.
 3. Opnemen mag! Zie de uitspraak van de Hoge Raad welk arrest is gepubliceerd in NJ 1988/850, ook elders op deze site. Heeft u een zakelijk belang bij de keuring, en koestert u de verwachting dat het medisch verslag niet overeenkomstig de waarheid en de keuring vastgelegd zal worden, dan kunt u het gesprek opnemen. Dit mag zonder dat de arts het weet, maar netjes is het niet. U kunt van tevoren aangeven dat u het gesprek wilt opnemen omdat uw geheugen slecht is en u anders op geen enkele manier gewaarborgd bent dat het onderzoek op basis van een juiste afweging tussen feiten en interpretatie heeft plaatsgevonden. Het UWV en ook de arts kan/zal zeer verbolgen zijn, maar u staat in uw recht.
 4. Ventileer zeer goed uw klachten en beperkingen. Zeker bij cognitieve klachten, zoals vaak ontstaan na hersenletsel of een whiplash, is het van belang tot in detail al uw klachten en beperkingen aan te geven. Vallen deze in rubriek I en II dan zal de verzekeringsarts uw klachten serieus moeten nemen en zal ook de arbeidsdeskundige later moeilijk alternatieve functies kunnen duiden.
 5. Kunt u niet of nauwelijks lang autorijden, ventileer dit dan. Gebruikt u medicatie met bijwerkingen, vertel dit dan en laat u door de verzekeringsarts niets wijsmaken. Het UWV zal niet de verantwoording durven nemen u toch de weg op te sturen, wetende dat uw medicatie bijwerkingen oplevert voor het autorijden. Verwerken ze dit niet in uw FML, dan is het tijd voor bezwaar.