www.victorycs.nl


  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Je schade beperken

Schadebeperkingverplichting (art. 6: 101 BW)

Elk slachtoffer dient zijn eigen schade te beperken. Het slachtoffer dient binnen redelijke grenzen maatregelen te treffen ter voorkoming of beperking van de schade. Wat die grenzen zijn, wordt bepaald naar redelijkheid en billijkheid. U begrijpt dat dit de nodige discussies zal opleveren.

Een voorbeeld:

Meneer X. met een gemiddelde maatschappelijke carrière bewoont een tussenwoning samen met zijn, ook in dienstverband werkende vrouw en kind. Ze dromen al jaren van een groter huis met een grotere tuin. Nu krijgt meneer X een ongeval en zal in de toekomst geen tuin meer zelf kunnen onderhouden. Zijn vrouw heeft een full-time baan en de zorg voor het kind. Dan komt daar ineens de kans om het droomhuis met die enorme grote tuin te kopen. De vraag is of het redelijk is dat tot aan het 74e jaar van meneer X. alle kosten van het tuinonderhoud worden verhaald.

Een ander probleem is het dat iemand die aangereden wordt en bijv. geen autogordel om had, 25% van zijn eigen schade zelf dient te dragen. De omvang van de schade mag namelijk niet toenemen door het handelen van het slachtoffer zelf. De vraag is of dit wel correct is. Immers zonder schadetoebrengende gebeurtenis van derden was er ook geen eigen schuld geweest.

De grens tussen de aansprakelijkheid van het slachtoffer en de dader is niet altijd duidelijk. Bij het niet dragen van de gordel bijv. zijn er verzekeraars die meer dan 25% eigen schuld opvoeren. Zeker als er geen belangenbehartiger in de zaak zit. Nu in de jurisprudentie dit zo'n beetje duidelijk is geworden kan het slachtoffer zich mede dankzij het internet beter voorlichten omdat vele websites dit vermelden.

Het is te begrijpen dat op vele andere gebieden der aansprakelijkheid dit niet zo'n eenvoudige discussie zal opleveren. Ook in rechte bestaat geen eenduidig beleid.

Een andere discussie die is ontstaan is of een slachtoffer zijn restcapaciteit te gelden moet maken en hierdoor zijn schade moet beperken. Stel je bent directeur van een bedrijf en je kan door je beperkingen t.g.v. een verkeersongeval je eigen werk niet meer verrichten. Moet je dan ander werk accepteren? Ook als dit veel lager geschoold werk is zoals bijv. aan de lopende band. Wat gaat dan voor?  Je uitkering of werken? Moet je de schade voor de verzekeraar beperken wiens verzekerde  jou dit heeft aangedaan? Stel u heeft een volledig WIA (IVA) uitkering maar na een procedure is de arbeidsdeskundige toch van mening dat u restcapaciteit heeft. Wat dan? Het UWV acht u medisch arbeidsongeschikt maar de arbeidsdeskundige acht u na een deskundigenbericht (bijv. na expertise in rechte) geschikt voor passende arbeid. Moet u dan werken waardoor u minder WIA krijgt. Immers pas nadat u uw volledige uitkering heeft terug verdiend kunt u de schade van de verzekeraar gaan beperken.

Verzekeraars hebben m.i. ook een schadebeperkingsverplichting. Ze dienen adequaat te bevoorschotten en moeten ervoor zorgen dat het slachtoffer diens oude leven (levensstandaard) zo goed als mogelijk kan voortzetten. Onnodige discussies over medische causaliteit die slechts dienen om de schade voor de verzekeraar te beperken dienen vermeden te worden. Helaas zijn er vele verzekeraars die dit anders zien. Niet zelden ontspoort het bedrijf van een zelfstandige doordat de verzekeraar geen adequate ondersteuning biedt of krijg je een discussie over de oorzaak van een scheiding na ongeval. De verzekeraar stelt dan dat het huwlijk hoogst waarschijnlijk al ontspoord was voor ongeval immers een op de drie huwlijken loopt uit op een scheiding. Echter als het slachtoffer door het ongeval karakterologisch is veranderd dan zou, aldus Victory, deze schade gewoon gedragen moeten worden door een verzekeraar. U begrijpt dat de vise van Victory en de verzekeraar hier zelden overeen komen. 

 Al met al is het een zeer complex onderwerp en daadwerkelijk specialistenwerk. Mocht u hieromtrent enige vraag hebben dan kunt u ons te allen tijde benaderen met uw vragen. Het kost u niets. Contact