www.victorycs.nl


  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Schadeposten

De materiële schadevergoeding

Deze dient in causaal verband te staan met de schade veroorzakende gebeurtenis welke vaak een onrechtmatige daad betreft. De wet gaat uit van volledige schadevergoeding. Het slachtoffer moet zo goed mogelijk worden teruggebracht naar de financiële situatie als welke zou zijn ontstaan zonder ongeval. Hierbij moeten, zo zult u begrijpen, vaak aannames worden gedaan. De problemen onstaan bij de onderbouwing t.b.v. het noodzakelijke inzicht waardoor die aannames gedaan kunnen worden. U en uw belangenbehartiger hebben daarin een belangrijke taak.

Bijv: De rechtenstudente, die in haar vierde studiejaar een zwaar verkeersongeval overkwam en daardoor haar studie niet kon afronden. Zij wist nog niet wat zij na afronding van haar studie zou gaan doen en kan daardoor verschillende scenario's neerleggen. Zij kan stellen dat zij, zonder ongeval, zelfstandig advocate had willen worden. Anderzijds kan het ook zo zijn dat ze een paar jaar wilde werken, daarna kinderen wilde krijgen en er nog geen zicht op had of zij hierna wel of niet weer aan het werk zou gaan. De vraag is hoe dan om te gaan met haar carrièrepad. Hierbij spelen nog vele aspecten. Om maar eens te noemen, de vraag of zij nog restcapaciteit heeft. Dat wil zeggen of zij met de haar resterende belastbaarheid nog in staat is om loonvormende arbeid te verrichten c.q. werkzaamheden in en om het huis kan doen.

Bij de primaire schadevaststelling wordt rekening gehouden met de economische waarde van de schadecomponent. De auto, welke geen dagwaarde meer heeft maar waar u nog prima in kon rijden, zal nauwelijks worden vergoed door de aansprakelijkheidsverzekeraar. Hier begint voor het slachtoffer al vaak het onbevredigende gevoel. Hij moet nu misschien wel geld lenen en rente betalen om een nieuwe auito te kopen. Het geld van de lening wordt door de aansprakelijkheidsverzekeraar in vele gevallen niet als schade erkend hetgeen door het slachtoffer niet valt te begrijpen.