www.victorycs.nl


  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Predispositie, preëxistente factoren, medisch causaal verband

Een medische voorgeschiedenis kan van belang zijn indien de klachten na het ongeval overeenkomen met de klachten voor het ongeval. We spreken dan van een predispositie. De vraag is dan in welke mate deze omstandigheden invloed hebben op het door het slachtoffer huidig opgevoerde letselschadebeeld.
Een voorbeeld; Jan heeft een whiplash opgelopen en jarenlang lopen tobben. Zijn nek doet nu, jaren na het ongeval, nog wel zeer maar hij is minder moe en na een lange WAO periode begint hij net aan zijn nieuwe baan. Hij is al 6 maanden niet meer onder behandeling. Dan overkomt hem een tweede ongeval en loopt hij wederom een whiplash op. De vraag is, hoe de verzekeraar hiermee om dient te gaan.

Als de verzekeraar de primaire aansprakelijkheid heeft erkend, heeft het slachtoffer in ieder geval recht op vergoeding van verschenen schade, smartengeld e.d. Betwisting van het medisch causale verband speelt met name een rol bij de post verlies arbeidsvermogen. De verzekeraar zal stellen dat ook zonder het ongeval het nog maar zeer de vraag was geweest of Jan zijn werkzaamheden wel had kunnen volhouden. Echter, dit is koffiedik kijken en als de verzekeraar niet met een betere onderbouwing komt dan heeft hij het nakijken. Deze onderbouwing zou kunnen bestaan uit een schrijven van de huisarts, die stelt dat Jan tot aan het ongeval onder medische behandeling was voor zijn whiplash of een verklaring van de werkgever die dit aangeeft. Jan was echter al 6 maanden zonder behandeling en probeerde zijn leven weer op te pakken. Dit betekent dat het causale verband intact blijft. Het is echter wel redelijk om de looptijd van de schade te beperken ten tijde van een regeling. Immers het is maar de vraag hoelang Jan zonder ongeval had kunnen werken. Het gaat dan dus om de vraag hoe lang een redelijke looptijd is in zo'n geval.

Een medische voorgeschiedenis

Als  er twee onderwerpen zijn, die bij het behandelen van een letselschadezaak van belang zijn, dan is het wel causaliteit en de medische voorgeschiedenis van het slachtoffer welke letsel heeft.
Stel u heeft een verkeersongeval gehad en na twee jaar komt men tot de conclusie dat u een post whiplash syndroom heeft. Uw belangenbehartiger heeft al enige tijd de vraag liggen van de verzekeraar om inzicht te geven in uw medische voorgeschiedenis. De verzekeraar wil dus weten of u in de jaren voor het ongeval behandeld bent voor soortgelijke klachten. Daarbuiten wil men graag weten of u enig ander letsel heeft gehad (welke aldus uw huidige klachten zouden kunnen verklaren). Wat zijn uw rechten en plichten en waar moet u dan aan meewerken?

Predispositie

Synomiem: neiging…aanleg….voorbeschiktheid.

Mogelijk komt dit woord u bekend voor omdat uw advocaat of expert het in uw zaak gebruikt. Het kan ook zo zijn dat de verzekeraar in uw zaak al gesteld heeft dat er bij u sprake zou zijn van een predispositie.

Wat is een predispositie?

Een predispositie is een relevante medische voorgeschiedenis welke, qua klachten en symptomen, overeenkomsten vertoont met uw huidige klachten en beperkingen. Voorbeeld: u heeft een jaar geleden een ongeval gehad en had hierdoor nekklachten, hoofdpijn, concentratieproblemen, tintelingen in de armen e.d.  Deze klachten waren nog niet verdwenen toen het 2e ongeval gebeurde maar het ging veel beter. De klachten zijn nu in alle hevigheid weer terug. De verzekeraar stelt dan terecht dat er bij u sprake is van een predispositie.

Maar hoeveel tijd mag er dan tussen zitten? Stel u had het ongeval 10 jaar geleden en u ben alweer 8 jaar zonder klachten en beperkingen. Dan is er geen sprake van een predispositie maar mogelijk sprake van medisch relevante informatie. Het verschil zit hem in de consequenties.

Is er sprake van medisch relevante informatie dan mag de verzekeraar en uw advocaat u niet korten op uw schade. Is er sprake van een predispositie dan mag men de looptijd van uw schade inkorten. De vraag is met hoeveel de looptijd verkort mag worden. Wat is een reële looptijd als men bijvoorbeeld een letselschadezaak wil afsluiten? Wat moet men u dan meegeven? Een jaar schade of 10 jaar?

Dit soort vragen zorgt ervoor dat ons vak toch nog altijd specialistenwerk is. Het samenspel van alle factoren zorgt ervoor dat de leek de zaak verprutst en het slachtoffer ook een slachtoffer zonder juiste schadevergoeding blijft.

'The tortfeasor takes the victim as he finds him'

Het is vaste rechtspraak dat bij letselschade ook de gevolgen die terug zijn te voeren op  een bijzondere lichamelijke of geestelijke zwakheid van de benadeelde als het gevolg van de onrechtmatige daad of wanprestatie, aan de aansprakelijke partij moeten worden toegerekend. Volgens de Hoge Raad bestaat hierop slechts een uitzondering in bijzondere omstandigheden. Een voorbeeld hiervan is indien de benadeelde zich, zijn persoonlijke omstandigheden in aanmerking genomen, onvoldoende inspanning verricht om een bijdrage te leveren aan zijn herstelproces. 
 
Het gaat hier om een deelregel voor de causale toerekening ex artikel 6:98 BW. Deze regel is slachtoffervriendelijk, echter valt de schade lager uit omdat de benadeelde juist uitzonderlijk gezond is of anderszins in staat is om de schade te beperken, dan leidt dat vanzelfsprekend tot een voordeel voor de aansprakelijke partij.

In het kader van de schadewaardering kan de predispositie van de benadeelde wel leiden tot vermindering van de schadevergoedingsplicht. 
 
'Bij de begroting van de schade kan worden aangenomen dat de benadeelde, ook als hem geen ongeval was overkomen, toch door zijn zwakke constitutie vervroegd ziek of arbeidsongeschikt zou zijn geworden, of zelfs vervroegd zou zijn overleden.’ Eis hierbij is echter wel dat de predispositie volledig zelfstandig, tot schade zou hebben geleid, of althans met voldoende waarschijnlijkheid zou hebben kunnen leiden. Met andere woorden zonder ongeval zou precies dezelfde uitval het gevolg moeten zijn en dat is in de meeste ongevallen onmogelijk te stellen, laat staan te bewijzen.

Victory Juridisch Advies, specialisten op het gebied van predispositie bel ons voor gratis advies 030-8901346