www.victorycs.nl


  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Uitleg medische expertise.

Informatie uit het behandelend circuit.
Hieronder verstaan we de informatie van het ziekenhuis waar u mogelijk opgenomen bent geweest, de informatie van de huisarts en overige behandelaars die u naar aanleiding van het ongeval heeft bezocht. Deze informatie is van belang om de omvang van uw (lichamelijke) schade te beoordelen en controle te hebben op het verloop en de voortgang van uw genezing.  Het levert tevens het noodzakelijke bewijs tussen het ongeval en uw klachten en beperkingen t.a.v. de diverse schadeposten.

Medische informatie van het UWV.
Als u in het kader van een WAO beoordeling of WIA keuring bent gezien door een verzekeringsarts, dan willen uw letselschade expert alsook de verzekeraar ook die medische informatie graag beoordelen. U dient hiermee op te passen. De verzekeringsarts van het UWV heeft een ander toetsingskader dan bijv. een arts die in het kader van een duale expertise wordt aangesteld. Zeker onder het nieuwe schattingsbeluit van de WIA is men zo streng geworden dat het zo kan zijn dat u volgens het UWV geen uitkering krijgt maar dat u civiel gezien wel degelijk een harde letselschadezaak heeft.

Bij het keuren van het UWV geldt overigens een dubbel toetsingskader waarbij de verzekeringsarts samen met de arbeidsdeskundige u onderzoekt. Van belang is hierbij tevens het maatmanloon van de gekeurde. Heeft u een laag maatmanloon dan zal u mogelijk geen WIA uitkering krijgen t.o.v. iemand met precies dezelfde beperkingen die een hoog maatmanloon heeft. Zie hiervoor ook het kopje WAO-WIA-IVA-WGA

De medische expertise.
Het doel van een medische expertise is inzicht krijgen in de mate van het letsel waarvoor u een schadevergoeding claimt. Tevens dient beantwoord te worden of er een oorzakelijk verband is tussen het ongeval in relatie tot de schade en de ernst van de beperkingen. Hiervoor dient een onafhankelijk oordeel verkregen te worden en mag niet alleen uitgegaan worden van het medisch dossier van de u behandelende artsen. De expert dient deze stukken wel mee te wegen in zijn beoordeling. Daarnaast doet de medisch expert zijn eigenonderzoek.

Gaat de expertise in onderling overleg met de verzekeraar dan spreken we over een duale expertise. Is dit niet het geval dan hebben we het over een eenzijdige expertise. Een eenzijdige expertise heeft minder bewijskracht dan een duale expertise. Wordt er in het kader van een rechtbankprocedure een expert toegewezen door de rechtbank, dan wordt aan de uitspraken van deze expert een zeer grote waarde gehecht. Dit is overigens zeer gevaarlijk omdat het zo kan zijn dat iemand met een imposant medisch dossier door een onzorgvuldig onderzoek tijdens zo’n fase zijn zaak verliest. Het is de taak van uw advocaat of letselschadeexpert om ook in die fase zeer goed op te letten en een eventueel fout rapport te laten blokkeren of dusdanig scherpe aanvullende vragen te stellen dat de expert alsnog zijn rapport zal bijstellen. In de praktijk gebeurt het echter zelden dat een medicus maar ook een arbeidsdeskundige zijn professionele opinie bijstelt.

Meerdere expertises –meerdere experts?
Afhankelijk van het letsel kan het zo zijn dat meerdere onderzoeken verricht moeten worden. Vergelijk iemand met een whiplash die ook zijn been verbrijzeld had. Er dient aldus door een orthopeed beoordeeld te worden in hoeverre het been restloos is genezen. Voor de whiplash dient een neurologische, een neuropsychologische en psychiatrische expertise verricht te worden.

De kosten van een expertise.
Normaal gesproken worden de kosten van de expertise betaald door de aansprakelijke partij welke natuurlijk in bijna alle gevallen een verzekeraar is. Gaat u echter eenzijdig een expertise verrichten dan zal u die zelf moeten voorfinancieren. U moet er dan ook wel zeker van zijn dat dit in die fase van uw letselschadezaak een toegevoegde waarde heeft. Als de verzekeraar niet mee wil werken aan een expertise dan kunt u een verzoekschrift doen aan de rechtbank. Als de zaak enige schadeomvang heeft en het is duidelijk dat een expertise noodzakelijk is dan zal de verzekeraar de kosten moeten betalen. Is de rechter hier niet van overtuigd dan neemt u een behoorlijk risico immers u draagt te kosten van de procedure en straks ook de aanzienlijke kosten van de expertiserend artsen. Een onderzoek van een expert kost bij benadering zo’n € 1750- € 4000,- maar kan prima uitlopen doordat het dossier meer werk vraagt.

Verzoekschrift onder toevoeging
Als uw inkomen onder de grens voor een toevoeging zit kunt u ook het verzoekschrift laten doen door een advocaat onder toevoeging. Dit scheelt u behoorlijk geld. Tevens zal de rechtbank mijns inziens niet gauw een kostenveroordeling uitspreken als de verzoeker onder toevoeging loopt.

Heeft u meer vragen? Bel dan gerust met Victory Juridisch Advies. Het kan 6 dagen per week tot 21.00 op tel.: 030-8901346


Zie ook: