www.victorycs.nl


 • Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size

De verzekeringsgeneeskundige
         

De verzekeringsarts moet beoordelen of u arbeidsongeschikt bent. Dit kan uw bedrijfsarts zijn maar ook de verzekeringsarts van het UWV. Wij richten ons met name op de rol van de verzekeringsarts in letselschadezaken waarbij deze expert wordt ingezet voor het opstellen van een FML/ICF.

De verzekeringsarts zal op basis van de medische stukken (verzameld door uw belangenbehartiger) en zijn eigen onderzoek moeten bepalen wat uw lichamelijke en geestelijke beperkingen zijn.
De discussie met een verzekeringsarts in letselschadezaken begint al met het toetsingselement FML versus ICF. Ik verwijs u hiervoor naar het kopje FML.
In ieder geval is het van belang dat u van tevoren de vraagstelling ten behoeve van het onderzoek goed afstemt.


Top 10 tips als u een geneeskundig onderzoek gaat krijgen:

 1. Let er samen met uw letselschade expert op dat de vraagstelling in orde is.
 2. Zorg ervoor dat de medisch expert uw gehele medisch dossier heeft. Neem ontbrekende stukken mee of stuur ze na.
 3. Als u de ruimte krijgt, ga dan voor een ICF in plaats van een FML (zie kopje FML).
 4. Geef op voorhand van het onderzoek aan of u medicatie gebruikt, of u zenuwachtig bent, hoe u heeft geslapen en of u met de auto bent gebracht.
 5. Heeft u uw relaas waarschijnlijk al vele malen verteld (bijv. in het kader van expertises), realiseert u zich dan dat de verzekeringsarts u hier mogelijk op af gaat rekenen. Hij kijkt immers of u uw klachten ongestoord kunt vertellen. Heeft u bijvoorbeeld concentratiestoornissen/geheugenproblemen, dan zal  de arts hier nu niet bepaald een goed beeld van krijgen. U vertelt uw verhaal immers zonder haperingen en onderbrekingen.
 6. De belangrijkste beperkingen bij een FML zitten in rubriek I en II. Lees deze van te voren zodat u begrijpt hoe belangrijk het is om met name op die gebieden uw beperkingen aan te geven. Gebruik zoveel mogelijk praktijkvoorbeelden om aan te geven hoe uw klachten u in de praktijk beperken.
 7. Geef uw vermoeidheid tijdens het gesprek aan. De arts ziet niet dat u mogelijk na het gesprek extreem vermoeid bent en dagen van slag bent.
 8. Als u het concept rapport van de verzekeringsarts ontvangt en u bent van mening dat er in zijn rapportage onjuistheden staan, dan kunt u mogelijk de rapportage blokkeren. Laat u door uw expert goed op de hoogte stellen van de gevolgen van een dergelijke blokkade omdat deze serieus kunnen zijn
 9. Uw advocaat of letselschade-expert mag aanvullende vragen stellen aan de verzekeringsarts. U weet samen met uw expert wel of de rapportage klopt of niet. Stel scherpe en hele specifieke vragen en vraag om medische onderbouwing van de stellingen van de verzekeringsarts. Verwijs naar medische artikelen en vraag hem hoe hij/zij deze discrepanties kan verklaren.
 10. Heeft u aanvullend advies nodig? U kunt ons 6 dagen per week bellen op tel.nr.: 030-8901346 (tot 21.00 uur 's avonds).