www.victorycs.nl


  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Wie is de arbeidsdeskundige, wat doet een arbeidsdeskundige?                                                                    

De arbeidsdeskundige als reïntegratie expert

Hierbij onderzoekt de arbeidsdeskundige wat de reële mogelijkheden zijn om iemand te begeleiden in de terugkeer naar de arbeidsmarkt, rekening houdende met de specifieke klachten en belemmeringen van de hulpzoekende. Dit kan in overleg met de verzekeraar gebeuren maar ook inschakeling vanuit het UWV of de werkgever is denkbaar.

De arbeidsdeskundige van het UWV kan u ook gaan begeleiden omdat u in de WW zit of maar voor een deel bent afgekeurd. U bent mogelijk arbeidsgehandicapt en aldus zal het UWV een arbeidsdeskundige opdracht geven om te zien of zij u naar arbeid kunnen bemiddelen. Dit kan betekenen dat bekeken wordt of u in uw oude vak weer aan de gang kan bijvoorbeeld door het betalen van subsidies aan een potentiële werkgever maar ook omscholing kan aan de orde zijn. Uw mogelijkheden kunnen hiertoe onderzocht worden d.m.v. een carrièrepadonderzoek: Wat kunt u nog en wat zou u willen? Het UWV betaald mijns inziens opleidingen tot 2 jaar maximaal.

De arbeidsdeskundige bij een letselschadezaak

De arbeidsdeskundige die in het kader van een letselschadetraject is ingezet krijgt vaak een brede opdracht. “Ga eens kijken wat de (on)mogelijkheden van het slachtoffer zijn en of je iets voor hem/haar kunt betekenen”. Soms is dit gemakkelijk door bijvoorbeeld een aanpassing te doen op het werk maar in vele gevallen is het zeer moeilijk. De arbeidsdeskundige probeert immers zachtjes aan het slachtoffer weer in het arbeidstraject/omscholingstraject te betrekken en het kan goed zo zijn dat het slachtoffer hier geestelijk of lichamelijk nog niet aan toe is. Een goede arbeidsdeskundige herkent dit en zal zijn
opdrachtgever(s) adviezen kunnen geven.

De arbeidsdeskundige in een letselschadetraject is vaak aangesteld door zowel de belangenbehartiger als de verzekeraar. Doel is het helpen van het slachtoffer maar ook het verschaffen van duidelijkheid over de huidige en toekomstige mogelijkheden. Moet het slachtoffer omgeschoold worden en zo ja, wat zijn haar of zijn mogelijkheden/beperkingen. Wat kunnen we doen om die beperkingen op te heffen en op welke termijn zal het slachtoffer op natuurlijke wijze weer in staat zijn om werk te verrichten hetzij haar/zijn huishoudelijke taken en zelfwerkzaamheid weer op te pakken?

De arbeidsdeskundige ingeschakeld door het UWV in het keuringstraject WAO/WIA

Hier vervult de arbeidsdeskundige een geheel andere rol. Hij heeft van de verzekeringsarts een FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) gekregen en hierop staan de klachten en beperkingen van de uitkeringszoekende. De verzekeringsarts kan hier nog een specifieke toelichting op geven.  (zie FML)

Vervolgens moet de arbeidsdeskundige kijken of hij op basis van de beperkingen functies kan duiden. Het UWV gebruikt hiervoor het CBBS systeem. Hierin staan duizenden functies waarbij stuk voor stuk is gekeken welke lichamelijke en psychische beperkingen gelden voor die functies. Dus hoeveel moet er binnen dat beroep getild worden? Hoe vaak moet u reiken en tillen? Hoeveel kilo moet u dan dragen en gedurende hoeveel uur? Betreft het hier complex werk of niet etc etc. Aan de hand van deze reeds bekende criteria die allemaal in een computer zijn ingevoerd gaat de arbeidsdeskundige alternatieve functies zoeken voor uw klachten en beperkingen. Voor een verdere toelichting verwijs ik u naar ons hoofdstuk WAO-WIA-IVA-WGA. 

De arbeidsdeskundige in een rechtbankprocedure

En hier moet u oppassen! U zit in een bodemprocedure en samen met uw advocaat moet u in overleg met uw opponent een arbeidsdeskundige kiezen die zich gaat uitlaten over een aantal vragen. Het kan ook zo zijn dat de rechtbank een arbeidsdeskundige benoemt omdat u er samen met uw opponent niet uit kunt komen. Het gaat erom dat u een daadwerkelijk onafhankelijk arbeidsdeskundige treft. Natuurlijk zeggen ze allemaal dat ze onafhankelijk zijn maar de praktijk bewijst wel dat dit niet klopt. Er zijn arbeidsdeskundigen die behoren tot een groot kantoor of zelf een groot kantoor hebben en die voor de omzet van dit kantoor afhankelijk zijn van bijvoorbeeld de opdrachten van de verzekeraar. Zouden ze teveel slachtoffervriendelijke rapporten maken, dan droogt deze stroom aan opdrachten op. Victory heeft hiervan geen hard bewijs, maar in de loop van de jaren is deze trend bemerkbaar.

Veel advocaten en letselschade-experts denken, dat als ze de medische expertise hebben gehad en het slachtoffer blijkt beperkingen te hebben, ze de zaak al gewonnen hebben. Er is echter geen gevaarlijkere fase in het letselschadevak dan de keuring door de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige. Deze kunnen uw zaak geheel slopen ondanks dat u een heel dik dossier aan medische stukken heeft en zelfs uit de medische expertises blijkt dat u klachten en beperkingen heeft. De materie is complex en alleen de echte letselschade-experts kunnen hier goed mee omgaan.

Heeft u een probleem in uw zaak of loopt het niet zoals u had gedacht? Bel dan gerust. Het kan 6 dagen per week tot 21.00 uur op tel.nr.: 030-8901346.