www.victorycs.nl


  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Uitleg onrechtmatige daad

Artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek

1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.
2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.
3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Het gaat hier dus om:

1.     Onrechtmatigheid

-        een doen of nalaten in strijd met wettelijke plicht;

-        een inbreuk op een recht;

-        een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.

2.     Relativiteit

3.     Toerekenbaarheid

4.     Schade

5.     Causaal verband daad en schade

Eén en ander behoudens een rechtvaardigingsgrond.

Wat is dus een onrechtmatige daad? Wanneer kunt u iemand aanspreken op grond van een onrechtmatige daad?

Voor voorbeelden wat betreft letselschade, treft u een aantal arresten en uitspraken aan die u een idee kunnen geven wat dit artikel in de praktijk betekent.