www.victorycs.nl


  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Commentaar Victory Juridisch Advies:

De gedragscode heeft niets veranderd aan het graaigedrag van advocaten en belangenbehartigers die slachtoffers onnodig inboeken op no cure no pay en/of een dubbel honorarium vangen. Type maar 'letsel' in bij Google en kijk wie er in de top 10 van de gesponsorde koppelingen staan: Makelaars in letsel en meerdere dubieuze partijen. Kijk voor meer informatie op onze sectie: is dit eerlijk zaken doen of bedrog?

 


Het Verbond van Verzekeraars verwelkomt het voornemen van Stichting De Ombudsman om opnieuw te kijken naar de behandeling van letselschadezaken. Het Verbond wil graag met de stichting overleggen hoe dit onderzoek kan worden opgezet. Een eerder onderzoek van de stichting leidde mede tot de invoering van een Gedragscode Behandeling Letselschade. Deze gedragscode is sinds januari 2007 in werking en is bedoeld voor alle betrokkenen bij de afhandeling van letselschadezaken. Naar de indruk van het Verbond is met de gedragscode in de praktijk van letselschadezaken vooruitgang geboekt. Waar zaken aantoonbaar niet volgens de gedragscode worden afgehandeld, ook wanneer verzekeraars daar debet aan zijn, is het van belang om deze aanhangig te maken.

De gedragscode ziet toe op het feitelijk gedrag van onder andere verzekeraars en moet meer zijn dan een vrome intentieverklaring. Het Verbond schaart zich daarom achter de oproep van de ombudsman om melding te maken van zaken die niet conform de gedragscode zijn afgehandeld. Het Verbond hoopt dat het onderzoek van de ombudsman er verder toe kan bijdragen dat meer partijen de gedragscode toepassen; met name door een deel van de belangenbehartigers van slachtoffers wordt de gedragscode vooralsnog niet gehanteerd.

In de gedragscode streven partijen onder meer naar de afronding van de schadebehandeling binnen twee jaar na het ongeval. Het Verbond wil bij verzekeraars onderzoeken in welke mate deze streefdatum wordt gehaald en hoe onnodige vertraging te voorkomen is. Door dit onderzoek regelmatig te herhalen, hoopt het Verbond een belangrijk meetinstrument in handen te hebben voor de implementatie van de code.