www.victorycs.nl


  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Wat is causaliteit bij letselschade?

Als u al een letselschadezaak heeft, dan herkent u het woord vast wel en heeft u enig idee wat het betekent. Echter, het slachtoffer dat nog geen goede voorlichting heeft gekregen van zijn advocaat of letselschadespecialist, begrijpt er niets van.

  • Hoezo causaliteit? Ze moeten toch betalen omdat ze mij hebben aangereden?
  • De aansprakelijkheid is toch erkend? Hoezo dan causaliteit?
  • Een eerder ongeval? Ja en dus? Waarom ontbreekt het causale verband?

Bovenstaande reacties zijn zeer logisch en begrijpelijk vanuit het standpunt van het slachtoffer.

Causaliteit

Wanneer door een onrechtmatige daad een risico in het leven is geroepen of is verhoogd, en dit risico verwezenlijkt zich, is daarmee het causaal verband tussen de gedraging en de schade in beginsel gegeven, behoudens de mogelijkheid tot tegenbewijs voor de aansprakelijk gestelde persoon. Dit betekent dat het letsel waarvan beweerd wordt dat dit is opgelopen door het ongeval, duidelijk als gevolg van het ongeval moet zijn. 

Het conditio sine qua non verband

Is er sprake van een feitelijke bewijsbare relatie tussen de oorzaak en de uiteindelijke schade, dan is voldaan aan het primaire vereiste voor de civielrechtelijke aansprakelijkheid. Deze relatie staat bekend als het conditio sine qua non verband, wat betekent dat er zonder ongeval geen schade zou zijn geweest.

Causaal verband bij bedrijfsongevallen en beroepsziekten

Met beroepsziekten bedoelen we zaken waarbij de werknemers claimen schade te derven doordat hun werkgever niet heeft voldaan aan de zorgplicht maar dan specifiek behorende bij een bepaald beroep. Als voorbeeld noem ik u de schilder die last heeft van het schilderssyndroom of de werknemer die is bloot gesteld aan asbest. Bij bedrijfsongevallen en beroepsziekten moet er een feitelijk verband worden aangetoond tussen de ziekte en de blootstelling c.q. de gebrekkige zorgplicht. In de praktijk is dit niet gemakkelijk omdat de werknemer moet bewijzen dat de werkgever niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan en dat dit daadwerkelijk heeft geleid tot de bekende klachten en beperkingen.

Stel dat u niet kunt bewijzen dat u bent blootgesteld aan asbest bij of door de werkgever, dan kan het prima zo zijn dat u wel klachten en beperkingen heeft maar ze niet kunt linken aan de werkgever. Uw zaak zal dan niet slagen.

De wetsartikelen die bij een bedrijfsongeval vaak worden toegepast zijn art. 7: 658 BW, art. 6: 162 BW en art. 6: 174 BW.

We moeten ons ook realiseren dat een bedrijfsongeval vaak in één keer gebeurt. Als voorbeeld noem ik u de val van een steiger. Een beroepsziekte ontstaat vaak door langdurige blootstelling. Zo had ik een tankspuiter als cliënt, die jarenlang voor defensie tanks had gespoten. Defensie had geen goede afzuigers geplaatst en de betreffende werknemer werd blootgesteld aan uitdampende tanks die net met 25 liter verf waren bespoten. De werknemer zat te eten met zijn mede dienstplichtigen tussen deze tanks in , dag in dag uit. Hun handen moesten ze wassen in een open bak met thinner. De werknemer kreeg uiteindelijk neurologische uitval en hoofpijn gepaard gaande met een enorme vermoeidheid. Defensie bestreed het causale verband tussen de klachten en de blootstelling.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons altijd vrijblijvend bellen op tel.nr.: 030-8901346