www.victorycs.nl


  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Aansprakelijkheid bij letselschade

Uitleg over aansprakelijkheid bij letselschade. de Wegenverkeerswet, schade en meer over aansprakelijkheid.

We maken op het gebied van de aansprakelijkheid onderscheid tussen de formele aansprakelijkheid en de medische aansprakelijkheid.

Formele aansprakelijkheid

Na een ongeval, en dit kan een verkeersongeval zijn, een bedrijfsongeval, een medische kunstfout of een overig ongeval, heeft de aansprakelijk gestelde partij erkend dat hij onrechtmatig heeft gehandeld en dat hij u hierbij schade heeft berokkend. Deze schade moet inzichtelijk worden gemaakt en betaald worden door de dader hetzij diens verzekeraar.

Het gaat hierbij over de schade welke niet betwistbaar is, bijvoorbeeld de schade aan uw auto na een verkeersongeval of aan uw kleding, fiets, horloge e.d. Voorbeelden van schadeposten treft u hier op schadeposten of wilt u echt alles weten, kijk dan op onze zustersite www.schadeposten.nl.

Medische aansprakelijkheid oftewel causaliteit

De aansprakelijke partij zal alleen uw schade betalen als er een oorzakelijk verband is tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis en de door u gestelde schade, welke veroorzaakt wordt doordat u lichamelijke klachten heeft. We noemen dit de medische causaliteit. Er dient een conditio sine qua non verband te zijn. Dit wil zeggen dat er een oorzakelijk verband dient te bestaan tussen de klachten en de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Bij veel letsel staat dit oorzakelijke verband niet ter discussie. Bij andere klachten duidelijk wel. Denk maar eens aan een whiplash, dystrofie, RSI, burn-out e.d. Het is het slachtoffer dat zijn schade dient te bewijzen waarbij de rechtspraak vaak ten gunste van het slachtoffer is. Aan het slachtoffer mogen geen strenge eisen worden gesteld met betrekking tot het te leveren bewijs.

Kijk hiervoor ook bij het begroten van de schade.